\BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NYSIE
koncepcja (dyplom)


przeważająca część biblioteki z wypożyczalniami i czytelniami, z mediateką, salą konferencyjną, kawiarnią – czytelnią prasy a także całym zapleczem administracyjnym zlokalizowano pod powierzchnią terenu. Część podziemna zaprojektowana została na dwóch kondygnacjach i została przekryta „szklanym dachem” stanowiącym jednocześnie nawierzchnię terenu. Ponad terenem znajdować się będzie nowo projektowana bryła księgozbioru oraz istniejąca „bliźniacza” kamieniczka mieszczańska; obiekt współczesny i historyczny pozostające we wzajemnej symbolicznej relacji. Strefa wejściowa do obiektu została zdefiniowana jednoznacznie, posiada formę szerokich schodów zewnętrznych prowadzących w dół. Forma całego założenia została zapożyczona z obiektów znajdujących się w otoczeniu placu, główny obiekt podziemny to prostopadłościan, bryła inspirowana modernistycznym w wyrazie budynkiem Nyskiego Domu Kultury, która oprócz kształtu posiada także inne cechy nowoczesnego minimalizmu i projektowania w duchu modernistycznym: gładkie białe ściany, duże powierzchnie szklane, asymetryczny plan oraz brak historycznego i ornamentalnego detalu. Wieża księgozbioru kształtem nawiązuje do charakterystycznego dla zabudowy Nysy typu domu szczytowego, jest surowa w założeniu, pozbawiona okien, posiada jedynie szczelinowe doświetlenie na styku płyt stanowiących zewnętrzną powłokę. Idea architektoniczna biblioteki zakłada jednorodność materiałową i stylistyczną fasady i nawierzchni placu, przechodzącą do wnętrz budynku, faktura pełniłaby więc rolę elementu kompozycyjnego.