PRZEDSZKOLE I STOŁÓWKA SZKOLNA

lokalizacja: Kamiennik, pow. nyski
inwestor: Gmina Kamiennik
pow. użytkowa: 732,6 m2
kubatura: 3 418,0 m3
autor: Włodek Wicher, współpraca - Szymon Sawicki
projekt: 2016


Budynek zaprojektowany został na planie prostokąta w formie dwóch brył z odmiennymi wysokościami i zróżnicowanym kształtem dachów. Ukształtowanie i wystrój elewacji nawiązuje do istniejącej zabudowy na terenie szkoły, gdzie na początku XXI wieku zrealizowana została przy zastosowaniu nowych środków architektonicznych budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i częścią dydaktyczną, w sposób pozostający we właściwej przestrzennej relacji z historycznym założeniem urbanistycznym. Budynek stołówki z przedszkolem i żłobkiem stanowi konsekwentną kontynuację tej zabudowy, zaprojektowany z zastosowaniem współczesnych technologii, wpływa na podniesienie estetycznej wartości zabudowy na terenie szkoły pozostając w odpowiednim „szacunku” dla otoczenia i funkcji w którą zostaje wpisany. Budynek murowany z cegły ceramicznej, od strony południowej posiada wysunięto nieco bryłę w poziomie piętra. Ta część uzyskała formę obłą i wykonana zostanie na konstrukcji z drewna klejonego.