PRZEBUDOWA ELEWACJI HOTELU

lokalizacja: Nysa
inwestor: HOTEL "PIAST"
pow.użytkowa: 1813,22 m2
kubatura: 8441,94 m3
projekt: 2010
współpraca: ARCHIPUNKT S.C., Nysa; AB PROJEKT Alina Banach, Nysa


Przedmiotem przebudowy są dwie elewacje północno – zachodnia (frontowa) w pierzei ulicy Piastowskiej oraz południowo – zachodnia (boczna) wzdłuż ulicy Krzywoustego. Zamierzeniem projektowym jest nadanie tym elewacjom współczesnego wystroju z poszanowaniem i zachowaniem ogólnego charakteru wynikającego z historycznych uwarunkowań. Punktem wyjścia jest zastany układ dwóch zróżnicowanych co do wysokości brył, pozostających w mocnej wzajemnej relacji. Skala i układ otworów, tworzących poziome rytmy, nadające elewacji kierunkowość ku górze – zostają zachowane ze względu na podobieństwo do istniejącej w tym miejscu zabudowy historycznej. Zachowane zostają proste gzymsy nad oknami i opaski boczne. Wprowadza się masywne gzymsy (w postaci podłużnych skrzyń) jako oddzielenie cięższej niższej kondygnacji oraz zwieńczenie najwyższych. Pionowe elementy skrzyń akcentują podział elewacji na odrębne bryły odzwierciedlając parcelację historyczną tego fragmentu zabudowy. Pod nimi ukryte są rury spustowe. Głównymi materiałami użytymi do wystroju są: kamień, szkło i tynk pomalowany w odcieniach szarości. Nadają one odpowiedni prestiż obiektowi hotelowemu,a podświetlane nocą niosą odpowiedni przekaz informujący o przeznaczeniu budynku oraz estetyczny. W elewacji bocznej zaprojektowano przeszkloną nowoczesną płaszczyznę (wykusz) w miejscu balkonów nie przystających do tego położenia w mieście (centrum). Elewacje pozostają w odpowiedniej relacji z otoczeniem urbanistycznym, z jego skalą i charakterem. Kolor cokołu: granit Rosso Multicolor nawiązuje do ceglastej faktury wieży Ziębickiej i Ratusza znajdującego się na zamknięciu osi ulicy Krzywoustego. Szarość jest kolorem neutralnym. Przeszklenia na elewacji bocznej oraz części wejściowej odbijają otoczenie dodatkowo integrując budynek z nim. Panele o rysunku drewna są elementem uzupełniającym podkreślającym odrębność brył podobnie jak masywne gzymsy. Przeniesienie głównego wejścia do hotelu jest zgodne z dawnym usytuowaniem witryn sklepowych w narożniku zachodnim. Daszek i schodki zewnętrzne akcentują i wskazują jednoznacznie główne wejście. Część wejściowa wprowadza użytkownika wprost do przestronnego głównego hallu w budynku. Zieleń na dachu nawiązuje do istniejącej wcześniej przeszklonej oranżerii na niższej części (niegdyś II- kondygnacyjnej). Jest realizacją zapisu w planie zagospodarowania dotyczącego wprowadzania do zabudowy urządzeń rekreacji, w tym przypadku w formie „zielonego” tarasu służącego użytkownikom hotelu.